آگهی رایگان | تبلیغات رایگان | آگهی استخدام

در پارسو به آسانی آگهی رایگان درج کنید و تبلیغات رایگان انجام دهید

آگهی های ویژه

نرم افزار

سیستم اصالت کالا

اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

1 امکان ساخت بیش از یک میلیون عدد سریال بصورت غیر تکراری همراه با ایجاد شناسه متناظر برای هر یک از سریال ها
2 ارسال سریال به سامانه و ارسال پاسخ مناسب و ارسال شناسه متناظر جهت بررسی اصالت کاال از سوی کاربر
3 ارسال پاسخ در جهت اصل بودن کاال ) در بازه سریال ها در نظر گرفته شده باشد (
4 مشخص نمودن شهر محل سکونت ارسال کننده سریال بر اساس الگوریتم ) پیش شماره کد شهرستان * شماره سریال (
5 ایجاد کد کاال برای هر سریال
6 در صورت عدم وجود در بازه فوق ، پاسخ مناسب داده شود.
7 در صورت تکراری بودن ، پاسخ مناسب داده شود.
8 شخصی که قصد تست باقی اعداد را داشته باشد ، بعد از تعداد مشخصی تست )مثال 3 پیام( تا مدتی )84 ساعت( بالک/فیلتر شود
9 افرادی که پیام کوتاه تبلیغاتی دریافت نمی کنند ،قادر به دریافت پیامهای این ماژول باشند.
10 سامانه خود قادر به تولید اعداد تصادفی باشد و در سامانه پیاده گذاری کند و خروجی نیز داشته باشد
11 سامانه قادر به گزارش دهی بر اساس هر نوع کاال بصورت جداگانه باشد
و...

ارسال به دوست

برچسب ها
اصالت کالا سیستم اصالت کالا تبلیغات اینترنتی تبلیغات رایگان آگهی رایگان آگهی رایگان در اینترنت

پلیس فتا

  • این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد
  • حتما سعی کنید شرایط انجام معامله را حضوری انجام دهید و یا در صورت پرداخت از پرداخت های امن اینترنتی استفاده کنید
  • از خارج کشور نه خرید کنید و نه بفرشید. از خارج از کشور خود هیچ چک نقدی را قبول نکنید
  • این وب‌سایت در هیچ معامله‌ای درگیر نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا حفاظت خریداری و یا گواهی فروشنده را مدیریت نمی‌کند

حین تماس لطفا بفرمایید که آگهی را در سایت پارسو دیده اید.

تماس با آگهی دهنده (شرکت ره رایان پژوه)

اعتبار این آگهی تمام شده است. شما نمی توانید با آگهی دهنده تماس بگیرید.